• Mgr. Renata Zajícová
  Lektorka němčiny a zdravotního cvičení O-A metodou
 • Ukázka O-A metody v rámci doprovodného programu Sokolgym 2022
  Na fotografii jsou ženy ze Sokola v Ústí nad Labem
 • Sokolgym 2022, Plzeň
  Pódiové vystoupení
 • Sokolgym 2022, Plzeň
  Ukázka O-A metody v rámci pódiových skladeb
 • Sokolgym 2022, Plzeň
  O-A metoda = oscilačně - antigravitační metoda
 • Cvičení v komunitní zahradě Žížala na Terase
  Více na FB Žížala na Terase, z.s.
 • Cvičení O-A metodou kdekoli a kdykoli
  Jezero Milada, Trmice, Ústí nad Labem

zdravotní cvičení

O-A metoda, oscilačně - antigravitační cvičení, skrývá pod svým - snad trochu složitějším názvem, cviky vesměs jednoduché, avšak poskládané tak, abychom je provedli správně. Mnohé bolesti hybného aparátu nás trápí právě z důvodu dlouhodobě zafixovaných chybných pohybových stereotypů. Uvolněním ve svalech a kloubech navrátíme díky O-A metodě svalům právě takové napětí, které je pro daný pohyb potřeba. Pohyb, chůze a každodenní úkony budou opět přirozené a dokonalé. Tak, jak nám to tělo svou perfektní anatomií umožňuje.  

Individuální cvičení

Jestliže chcete proniknout do metody oscilačně – antigravitačního cvičení hlouběji a nechat tento ozdravný pohyb působit intenzivněji na Vaše tělo i mysl, nabízím Vám možnost individuálního setkání. Máme tak možnost projít diagnostikou Vašeho pohybu a držení těla na základě svalového testu a sestavit podle toho cvičení a lekci na míru.  Na skupinových lekcích je hodina poskládaná tak, aby se uvolnily svaly, klouby a procvičilo celé tělo, každý cvičící odchází s dobrým pocitem na duši i těle. Není zde kladen důraz na diagnostiku pohybu či svalových dysbalancí a s nimi spojených zdravotních  problémů. Při individuální konzultaci je však čas na komplexní pohled na pohyb jako takový (každodenní či ten sportovní) a na nalezení takových cvičení a postupu, které tělu vrátí zdravý pohyb v jeho dokonalém provedení.

Skupinová cvičení

 Probíhají v Sokole v Ústí nad Labem, Vaníčkova 9, každé úterý od 10:00 do 11:00. Rezervace není nutná. 

Yoga & Dance studiu, Pařížská 19, ve středu od 17:30 do 18:30.

REZERVACE na renezajic@seznam.cz

NOVĚ - VENKOVNÍ CVIČENÍ!

V parku Městské sady naproti EUC klinice - ve čtvrtky od 8:45, sraz před dětským hřištěm.

REZERVACE na renezajic@seznam.cz.

V komunitní zahradě Žížala na Terase, čtvrtky 18:00 -19:00. 

Cena lekce: 150,- Kč.

Při koupi permanentky - 10.lekce zdarma (tj. 10 vstupů za 1350,-). 

Hodina cvičení je poskládaná tak, aby oslovila všechny svalové skupiny, uvolnila klouby a rovněž  zapojila mozek, jehož úlohou je posléze vybrat to správné provedení pohybu, které navrátí tělu již jednou danou ladnost, úspornost a přirozenost pohybu.

Delší část hodiny probíhá na hudbu, civičíme ve stoji pouze se svoji váhou. Po této dynamičtější části hodiny přecházíme buď ke cvičení u opory, na podložkách nebo s overballem či gymballem. Do hodiny O-A metody cvičení je zahrnut rovněž nácvik chůze kotníkového typu.  

Na hodinách jsou vítání jak lidé, kteří pociťují nedostatky ve svém pohybovém projevu, nebo se jim některé problémy či bolesti pohybového aparátu projevili a rovněž ti, kteří si chtějí vybudovat základ zdravého pohybu a podchytit poruchy držení těla, které jsou vzhledem k současnému sedavému životnímu stylu takřka nevyhnutelné. 

Od září 2022 plánuji ve spolupráci s DDM v Ústí nad Labem otevřít dopolední hodinu pro maminky na rodičovské dovolené, přičemž bude zajištěno hlídání a program jejich děti v herně. Rovněž v DDM se chystá otevření dopolední hodiny zdravotního cvičení pro dospělé. Sledujte nabídku cvičení na stránkách DDM Ústí nad Labem a aktuální informace naleznete na těchto stránkách www.lektorkarenata.cz.

Sokolská všestrannost a cvičení seniorů

Každé úterý od 15:00 do 16:00 je cvičení O-A metdou součástí hodiny sokolské všestrannosti - skupiny starší ženy. 

Ráda přijdu představit lekci sestavenou pro seniorskou věkovou skupinu i k vám, ať už do fitness centra, tělocvičny nebo domova důchodců.  

Nabídka výuky německého jazyka

Individuální výuka

Při této formě výuky se mohu dokonale soustředit na Váš cíl a specifika výuky, která jsou vyžadována. Z mých zkušeností je individuální hodina tou nejintenzivnější formou a při oboustranné píli můžeme docílit rychlých pokroků. Ať se chcete naučit němčinu „z gruntu“, doplnit mezery v gramatice, konverzovat, nebo připravit ke zkoušce, ušiji Vám záživnou lekci na míru. Vedle osobního setkání, nabízím i hodiny němčiny vedené přes skype či jinou formou technického přenosu.

Firemní či skupinová výuka

Výuka při počtu dvou a více studentů nemusí být o nic chudší než lekce individuální, ba naopak. Více studentů přináší do výuky živější interakci, zábavnější formy výuky a Vy zapomenete snadněji na ostych, který leckoho při výuce doprovází. Po mnohaleté praxi výuky ve třídě vím, jaké metody ve skupině výuku zefektivní a zaručeně Vás nenechají mlčky sedět stranou.

Stejně jako v individuální výuce, i zde respektuji cíle a požadavky, které skupina stanoví a hodinu svědomitě připravím, jak je nutné.

Výuka dětí a doučování žáků

Čím dříve s cizím jazykem začneme, tím pevnější základ k jeho ovládání získáme. Děti dokonale vstřebají zvukovou podobu jazyka a přes vhodné metodické postupy lze hravě s dětmi ovládnout základní fráze a slovní zásobu, což vytvoří kvalitní základy k ovládání cizího jazyka.

Svého synka učím němčinu od tří let a přes počáteční tápání jsem objevila - do slova a do písmene - učení hrou. Při volné chvíli nebo čekání lze vždy po něčem zábavném v němčině sáhnout.   

CENÍK

 

 • 400 Kč /60 minut
  • při dojíždění za studentem po Ústí nad Labem příplatek 100 Kč

O lektorce


 

Kladný vztah k německému jazyku provází mou rodinu již po čtyři generace. Od mého dědečka počínaje, který němčinu bravurně ovládal v právnických oborech, přes moji maminku tlumočnici a překladatelku, až po mé vlastní učitelství němčiny, stejně jako praxe na gymnáziu mé sestry a práce v Německu mého bratra. Nyní pokračuje předávání zkušeností
a jazykových znalostí mému synovi a dále jako lektorka němčiny.

Během mé více než desetileté praxe jsem se věnovala výuce německého jazyka na základní škole s rozšířenou výukou cizích jazyků ZŠ Kladská (výuka dětí od 1. do 6. ročníku), na gymnáziu Prahy 10 Přípotoční (výuka 1. až 4. ročníku včetně přípravy k maturitní zkoušce z němčiny), na jazykové škole Bohemia Institut (výuka dospělých ve skupině i individuálně).

Pro více informací k mé pedagogické praxi slouží odkaz k mému strukturovanému životopisu.


 


 Pohyb mě doprovází celý život. Vše začalo v mých pěti letech všestranností v  pražském Sokole ve Vršovicích a pokračovalo na Vinohradech moderní gymnastikou a atletikou. Velkou vášní se pro mne ve dvanácti letech stal sportovní a fitness aerobik. Díky mnoha letem tréninku a závodění jsem získala nejen skvělé přátele, ale i zkušenosti a znalosti o pohybu, těle, trenérské činnosti a třešničkou na dortu mi bylo několik medailí z tuzemských a zahraničních závodů. Sport se stal i mým posláním, vystudovala jsem trenérství gymnastických sportů na FTVS Univerzity Karlovy a učitelství pro 2. stupěň ZŠ na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci, obory němčina a tělocvik.  Po letech v tělocvičně jsem zatoužila být opět pod širým nebem a tak jsem oprášila svou tenisovou raketu, šla si zaplavat do jezera nebo jen tak proběhnout do lesa. Během sportovní kariéry a po ní bylo nutné často jednostrannou zátěž kompenzovat a nalézt způsob cvičení, který vyrovná dysbalance, které se během nejen závodění, ale i každodenních stereotypů, objevili. Přes přátele na tenise jsem byla pozvána na hodinu paní doktorky Olgy Chválové. Po rozpačitém začátku, kdy má hlava ani tělo nevědělo, co se přesně děje, mi intuice napovídala, že právě cvičení O-A metodou je nyní ta správná cesta pro nápravu zažitých pohybových stereotypů, které se ozývají ve formě bolesti, nesprávného držení těla a omezení rozsahu některých pohybů. Během mateřství mě cvičení pomáhalo od bolestí zad, které nošení dětí a práce kolem domu přináší. Díky otevření kurzu pro lektory O-A metody jsem mohla proniknout do principů tohoto cvičení hlouběji a nadchnout se natolik, abych se odhodlala vést vlastní hodiny O-A metody a šířit toto blahodárné cvičení dále. Věřím, že "kocouří cviky", jak se tato metoda lidově nazývá, pomohou i dalším lidem se cítit a pohybovat lépe.    

zdroj obrázků: clipart.me/sprots-recreation/gymnastics-sport-vector-10-49321

                         namornicketricko.cz/nemecko-vlajka

https://www.facebook.com/sportovnivsestrannost/photos/a.767617916600209/4777117985650162/


Jejda... Něco se pokazilo.
Na této stránce se Mapy Google nezobrazily správně. Technické podrobnosti naleznete na konzoli JavaScriptu.

Mgr. Renata Zajícová

Pražská 170/118
400 01 Ústí n/L

renezajic@seznam.cz
Telefon: +420 777 878 477

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Vytvořte si  web zdarma